27 januari 2009

Storm velt reuze-cipres

In het weekend van 25 en 26 januari raasde een ziedende storm over het zuidwesten van Frankrijk. In de omgeving van Bordeaux vielen daarbij dodelijke slachtoffers. Meer landinwaarts nam de storm in kracht af, maar ook in onze contreien was de overlast groot.

“Afgelegen boerderijen, zoals in de buurt van Bellevue, zaten een aantal dagen zonder stroom”, vertelt de gemeentesecretaris in Arzens. Energiebedrijf EDF stuurde helikopters de lucht in om de schade aan de stroommasten snel in kaart te brengen.

Op Bellevue is een grote cipres gesneuveld in de zwiepende wind. De boom nam een stroomdraad mee, en de stroomdraad beschadigde vervolgens de telefoondraad. Op de foto: hoe het uiteindelijk afliep met de cipres.

06 januari 2009

Bellevue koopt grond bij

Alsof het allemaal nog niet groot genoeg is en we niet al genoeg werk hebben. Toch zetten we begin januari 2009 met zwier de handtekening onder het koopcontract voor een stuk grond van ruim anderhalve hectare.

Domaine de Bellevue is uitgebreid met een halve hectare wijngaard, een halve hectare biologisch graanveld en ruim een halve hectare bos. Wie een blik op de kaart werpt, snapt dat we het terrein van buurman Eric de Bonnemaison moesten kopen. Zoals een spreekwoord zegt ‘de grond van de buurman komt maar één keer voorbij’.

Het ging ons niet om de Eric’s wijnveld, maar om het graanveldje dat als een missend puzzelstukje tussen onze biologische graanakkers ligt. Toen we hoorden dat Eric zijn piepkleine stukje wijngaard wilde uitbreiden op dat graanveldje, zijn we in actie gekomen. De bestrijdingsmiddelen die op zijn wijnveld worden toegepast, zouden onze biologische granen kunnen schaden.

Bonnemaisons totale wijnbezit omvat 25 hectare, verspreid over meerdere locaties. De snipper bij Bellevue ligt voor hem in een uithoek. Hij was bereid tot verkoop van het graanland, op voorwaarde dat we ook de rest erbij zouden kopen.

De aankoop brengt het wijnareaal van Bellevue van 7,5 op 8 hectare, jammer is dat de uitbreiding andermaal Merlotdruiven beslaat. Een ander ras zou verrassender zijn. De komende tijd zullen we echter ook hierin extra energie stoppen om het achterstallig onderhoud aan de magere planten weg te werken.

Overigens wordt het nieuwe stukje wijngaard geflankeerd door een hoog gelegen grasland, dat volgens deskundigen de potentie heeft uit te groeien tot een ecologisch walhalla, met onder meer orchideeënsoorten. Kwestie van structureel maaien en afvoeren om de beoogde verschraling te bewerkstelligen. De eerste maaibeurt zit er al op.