30 juni 2019

Jonge Chardonnay opgevoed door dievegges

De opvoeding van onze jonge Chardonnay-planten vraagt van ons als jonge ouders veel extra tijd en aandacht.

Eind maart snoeiden we de 3100 nieuwe planten al eens, en bleek dat driehonderd planten hun eerste jaar niet hadden overleefd en moesten worden vervangen.

Begin juni kreeg elke plant een eigen touwtje waaraan de meest rechte loot zich omhoog zou kunnen slingeren.

Dieven

Vandaag volgde weer een zorgklus: de uitlopers in de oksel van de bladeren moesten weggeknipt. Dit zogeheten ‘dieven’ – bekend van onder meer ook tomatenplanten – zorgt ervoor dat de plant recht omhoog groeit en alleen groeikracht investeert in de wortels en de stengel.

Dat is belangrijk, want die stengel gaat straks verhouten en wordt de stam waaruit de komende veertig jaar lang uitlopers met druiven zullen ontspruiten. Het is zaak dat die stam recht wordt en dus moet het dieven grondig en zorgvuldig gebeuren.

Het is Ief, eerst samen met een team en later alleen, die in de brandende hitte deze belangrijke opvoedingsklus klaart.

05 juni 2019

Hulde voor vier ondersnoeiteams

Net als afgelopen jaren kregen we deze zomer weer enorm veel steun van trouwe vrijwilligersteams, die ons bijstonden in het jaarlijkse gevecht met oprukkend onkruid en met een overmaat aan takken die uit de wijnstronken ontspruiten.

Uitlopers uit de hoofdloot (baguette) en reserveloten (coursans) zijn welkom, maar kansloze takken aan de voet van de stam en de onderstam ('Amerikanen’) moeten elk jaar worden weggehaald. Omgekeerd zijn we juist blij met een gezonde tak ('opleider') uit zieke, aangereden of ogenschijnlijk dode planten. Die koesteren we en geven we een touwtje of clipje als extra houvast.

Als de tot 'opleiders' uitverkoren takken groter worden, stoppen we ze in een 'korset' van ijzerdraden. Ook die draden moeten op hun beurt uiteindelijk met clipjes worden vastgezet.

Blootvoets

De eerste jaren kwamen de vier eigenaren een weekje tijdens Hemelvaart en Pinksteren over voor dit werk, waardoor zich in de zomer vervelend veel achterstallig werk ophoopte.

Maar de laatste tien jaar helpen verschillende teams van vrienden en bekenden ons tussen half mei en eind juni de klus te klaren. Daardoor kunnen we beter plannen en de ijzerdraden op het juiste moment omhoogbrengen. Later in de zomer resteert dan nog een lichtere surveillance.

Weer of onweer, moordende hitte of pleurisbuien, altijd stonden de voorjaarsteams de afgelopen periode weer klaar. Dit jaar zal hen vooral de ondersnoei op blote voeten tijdens een driedaagse van hevige regenbuien bijblijven.

Het aanbrengen van meer dan drieduizend touwtjes in de nieuwe aanplant Chardonnay, cruciaal voor de jonge planten, bleek een onderschat werkje, dat Ief en René tien volle dagen kostte -- uren die ze niet konden meewerken met de teams.

Gezellig

Zoals altijd waren het gelukkig niet alleen productieve maar ook erg gezellige weken. Samen met onze teams aten we lekker veel buiten, soms zelfs ín de wijngaard, genoten we van onze nieuwe rosé, van fietsen en van wandelen. We maakten meer dan honderd potten jam, repareerden wc’s en maaiden het gras.

Enfin, bref, millefois merci aan Gerda, Ria, Bob en Nina; Crisow, Marijke, Juno, Mylène, Niels en Wieke; Marian, Fred, Caroline, Saskia, Barbara, Ans, Marina, Eline, Wenny en Jorie; Riet, Elly, Sonja en Gré.