29 december 2021

Bellevue-dak klaar voor zonnestroom

Op de valreep van het oude jaar komt een installateur langs om de staat van ons dak en de instraling van de zon te meten, met als doel: zonnepanelen. Ook de hellingshoek van het dak en eventuele schaduwen van bomen worden bepaald.

Eerdere modelberekeningen lieten al zien dat Bellevue met acht fotovoltaïsche panelen twee keer zoveel energie kan opwekken als het nu verbruikt. Duidelijk is ook dat energiebedrijf EDF ons overschot aan stroom de komende twintig jaar zal kopen.

Vergroeningsslag

Voor Bellevue betekent het een mooie nieuwe vergroeningsslag, waarvan we de investering op redelijke termijn kunnen terugverdienen. Naast de planten en druiven van Bellevue kan ook het huis straks snorren op de zon. Het schept ook mogelijkheden voor groener vormen van verwarming (infrarood?) en vervoer (elektrische auto?).

De installateur keurde het dak goed en gaat een vergunningsaanvraag bij de gemeente voor ons starten. Mogelijk liggen de panelen er in het voorjaar al op!

24 december 2021

Veldjes op leeftijd


Het oude Merlot-veldje voor het huis
Het Merlotveld voor het huis behoort tot de oudste wijnpercelen van Bellevue. Steeds meer planten op het veld krijgen gaandeweg ouderdomskwalen of vallen uit, al leveren sommige ook nog steeds verrassend veel druiven van goede kwaliteit.

Voor de Merlot-druiven hebben we dit veldje-op-leeftijd, markant gelegen vlak voor het huis, al deels afgeschreven, maar een nieuwe bestemming hebben we nog niet echt. Al een paar jaar beperken we ons tot vrij snel en minimaal snoeien met een machine, waarna we de planten bijknippen een beetje zoals je een haag snoeit. Bijkomend voordeel: geen ramasse, amper attache en alleen het grofste onkruid verwijderen.

Chardonnay

Ook in de oude Chardonnay-velden komen de planten op leeftijd. Er vallen intussen ook aardig wat gaten. Maar we kunnen niet zonder: de prachtig frisse Chardonnay van de nu rijpende jaargang 2021 bestaat voor de helft uit nieuwe aanplant en voor de helft uit de oude garde. Voor die laatste besluiten we dezelfde strategie te gaan volgen als met de oude Merlot, maar met iets meer aandacht.

De extra aandacht betekent: meer grondige nasnoei en secuur controleren van attache, draden, palen, spijkers, bevestigingsclips (écarteurs) en hoekpalen. Ook halen we het onkruid serieuzer weg. Waar mogelijk binden we omlaag vallende loten op. En als we ergens een veelbelovende uitloper uit een dood gewaande stronk zien komen, brengen we een touwtje of een clip aan om dit mogelijk nieuwe leven een kans te geven.

23 december 2021

Bye-bye luzerne

Als we aankomen op Bellevue, zien we hoe alle akkers rond de wijngaard zijn geploegd. De vaalgele luzernevelden zijn verdwenen, en dikke schollen omgeploegde grond glimmen in een schraal winterzonnetje.

Het is even wennen, want het oogt wat minder romantisch dan afgelopen jaren.

Dit najaar hebben we besloten om na meer dan tien jaar te stoppen met luzerne. Daarmee komt ook een eind aan de samenwerking met de sympathieke Thierry Bonhomme.


(2010)
Met veel kunst- en vliegwerk maakte Thierry al sinds 2010 jaarlijks een veertigtal balen luzerne, niet zelden gehinderd door heftige droogte en problemen met zijn machines.

En hoewel we die ruige prairie rond Bellevue mooi vonden om te zien, rezen er wel steeds meer problemen. Volgens de Europese landbouwregels zijn we verplicht om eens in de vijf à zeven jaar de luzerne om te ploegen en te vervangen door nieuwe luzerne. Thierry vond dit begrijpelijkerwijs te veel gedoe voor te weinig luzernebalen.

Maar we zullen ze missen, die mooie balen in de velden rond de wijngaard.

Nitraat

De komende tijd gaat de baas van Pascal deze grond van ons pachten, vooralsnog drie jaar. Hij voorziet dit eerste seizoen een wisselteelt met onder andere wintertarwe, rogge, linzen en gerst. Uiteraard biologisch.

Leuk is dat op één klein perceel wikke en gerst wordt geteeld, niet voor de opbrengst van producten maar voor het zaad. Wikke is een vlinderbloemige; een groenbemester die stikstof uit de lucht omzet in de meststof nitraat. Wij gaan wikke samen met gerst, mosterd en radijs inzaaien tussen de rijen wijnplanten. Het maakt de bodem losser en het gaat in de winter erosie door overvloedige regen tegen. En het levert de planten extra voeding en compost als we de gewassen in het voorjaar onderploegen.

Lekker circulair bezig op Bellevue!