15 juni 2017

Zomerequipes weer volop in actie

Tussen half mei en eind juni helpen verscheidene teams van vrienden en vriendinnen ons om de aan alle kanten opspringende wijnplanten in goede banen te leiden.

Ook dit jaar snoeiden we de uitlopers aan de onderkant weg (ébourgeonage), schoffelden we onkruid als braam, jacobskruid en melganzenvoet, trokken we distels met hun lange penwortel uit de grond, brachten we de draden omhoog, stopten we uitlopers van de ranken eronder, spanden we de draden op en clipten we de takken met kleine druiven er stevig aan vast.

Het is een secuur werkje, waarbij de juiste timing voorwaarde is voor succes. In de vroege jaren deden we het rond Pinksteren en later nog een weekend met zijn tweeën. Dit jaar waren we vijf weken lang met in totaal tweeëntwintig paar handen in de weer. Vooral het instoppen van de ranken en omhoog brengen van de draden gaat daardoor van een leien dakje. Dit jaar ging het helemaal perfect, omdat de wijngaard vroeg begon te groeien, net toen wij ter plekke waren.

Trio Bellevue dankt het 'begin-mei-team' Ines en Yolant, het 'familieteam' Renée, Steven, Josse, Marthe, Lisa en Jan, het 'polderteam' Gerda, Mirjam en Liesbeth, de 'damesfietsgroep' Barbara, Caroline, Jorie, Marian, Nicole en Wenny, en ten slotte het team met Sonja, Riet, Elly, Ange en Hari Kaur.