06 juni 2021

Onkruid en ondersnoei

Vanwege de nog aanhoudende coronacrisis moet ook het traditionele late voorjaarswerk op Bellevue dit jaar weer met kleine teams worden geklaard.

Alles is bedoeld om de fragiele uitlopers van onze wijnranken komende maanden zo veel mogelijk houvast te bieden en tijdens hun groei te ondersteunen.

We brengen de ijzerdraden omhoog en spannen ze aan, en klappen de clippen en écarteurs dicht om de takken te begeleiden.

We verwijderen 'ondergroei' aan de ranken om het vocht en de energie van de ranken straks zoveel mogelijk op de druiventrosjes te concentreren.

En ten slotte het zwaarste karwei: we schoffelen het onkruid, en trekken distels en een enkele braamstruik geheel uit de grond. Het schoffelen wordt de laatste jaren gelukkig grotendeels door een schoffelmachine gedaan, maar wij volgen de machine om veel onkruid de genadeklap te geven.

Veel dank weer aan Anna, Liesbeth, Elly, Riet, Marianne, Caroline, Marina, Nicole, Jorie en Wenny!