19 september 2007

Wat doen wij?

Nadat we in 2004 Domaine de Bellevue hebben gekocht, zijn we in 2005 ook de exploitant van de wijngaard en de landbouwgrond geworden. De landbouwgrond wordt bewerkt door een locale loonwerker, de wijngaard willen we zoveel mogelijk zelf doen. Alleen het machinale werk en een deel van het snoeien van de dertigduizend planten besteden we uit aan onze “regisseur” die ook de grote wijngaard van een van onze buren bewerkt.

We zijn nog steeds druk doende het vak van wijnboer te leren. Na vier jaar de hele cyclus van snoeien tot oogst te hebben meegemaakt, krijgen we steeds meer inzicht in het werk dat nodig is om de groei van zo’n 60.000 kilo druiven elk jaar tot een goed einde te brengen. Ieder jaar komen we voor nieuwe verrassingen te staan, de natuur is immers onberekenbaar en volgt niet altijd onze planning en onze agenda’s.

Of we ooit helemaal zelfstandig onze wijngaard draaiende kunnen houden, weten we niet. Daarvoor zullen we toch bijna het gehele jaar door op Domaine de Bellevue aanwezig moeten zijn. Nu zijn we er ongeveer honderd dagen per jaar. Maar wellicht verandert dat in de toekomst. Ons project is zowel een commercieel als een sociaal project. Natuurlijk willen we geen geld toeleggen op de wijngaard en de landbouw, maar we hoeven ook niet van de opbrengst ervan te leven. Ook al is het dikwijls hard werken, we vinden het heerlijk om op de wijngaard te zijn en nemen graag vrienden, kennissen en familie mee om te helpen bij het vele handwerk.